Absolutio.sk

Realizácia serverov a sietí

Budujete firemnú sieť, a neviete ako na to ? Vytvoríme vám kvalitný projekt a zrealizujeme návrh siete. Sme totiž odborníci na správu linux a windows siete, dokonale dokážeme využiť potenciál dátových a databázových serverov. Zabezpečíme pravidelné zálohy pre vaše účtovné a iné dáta pre prípad havárie alebo deštrukcie serverov.

Alebo budujete inteligentné budovy a byty a potrebujete dobrý návrh na kamerový systém a jeho správu?

Inštalácia a administrácia sietí

 • Inštalácia, konfigurácia, testovanie a ladenie na najbezpečnejšej a najrýchlejšej úrovni
 • Vypracovanie projektov sieťovej architektúry
 • Kompletné protokolovanie sietí, vedenie agendy a návrh zmien. 7/24/365 monitorovanie a podpora
 • Inštalácia, konfigurácia, vyhodnocovanie IDS (Intrusion Detection System) a IPS (Intrusion Prevenion System) – detekcia a prevencia potencionálnych útokov
 • Inštalácia prvkov riadenia identity RSA
 • Návrh privátnych sietí – VPN , realizácia VPN medzi pobočkami, alebo mobilnými používateľmi , bezpečné šifrovanie, spojenie z domova do kancelárie či firmy
 • Návrh a realizácia – Inteligentné budovy a byty
 • Realizácia prepojenia do siete Internet pre firmy a spoločnosti

Inštalácia a administrácia serverov

 • vytvorenie, inštalácia a správa virtuálnych serverov na rôznych platformách
 • vytvorenie, inštalácia a správa internetových a intranetových webových serverov
 • vytvorenie a inštalácia mail serverov – pre firemnú poštu
 • konfigurácia a inštalácia – súborové serve, tlačiarenské servre a Fax servre
 • vytvorenie a konfigurácia DHCP server, DNS server, Proxy server, Socks server
 • server pre zálohovanie dát (back up) a obnova dát (recovering)
 • dátové centrá (storage)

Okrem vyššie uvedených služieb poskytujeme poradenstvo, dodávky a implementácie hardvéru pre oblasť desktop-server-sieť,periférnych zariadení…

PICO

45 mesačne
 • Počet PC: do 3
 • Počet hodín PC: 3
 • Počet hodín server: -
 • Bez profikasy
 • Bez zálohovania
 • doba reakcie: 6 hodín

MINI

90 mesačne
 • Počet PC: do 6
 • Počet hodín PC: 3
 • Počet hodín server: 1
 • Pravidelná profikasa
 • Zálohovanie
 • doba reakcie: 6 hodín

ECO

195 mesačne
 • Počet PC: do 15
 • Počet hodín PC: 11
 • Počet hodín server: 4
 • Pravidelná profikasa
 • Zálohovanie
 • doba reakcie: 4 hodiny

PRO

390 mesačne
 • Počet PC: do 30
 • Počet hodín PC: 25
 • Počet hodín server: 5
 • Pravidelná profikasa
 • Zálohovanie
 • doba reakcie: 2 hodín