Absolutio.sk

Bezpečnosť IT

V dnešnej preinformatizovanej spoločnosti sa stáva bezpečnosť a zabezpečenie IT veľmi horúcou témou, niekedy aj vážnym problémom, keďže každý informačný systém musí byť svojim spôsobom vystavený vnútorným aj vonkajším rizikám.
Je preto potrebné investovať do ochrany cenných dát, zároveň treba tieto investície účinne a účelne nasmerovať. Je dôležité uvedomiť si, že iba nainštalovaný a aj pravidelne aktualizovaný antivírus je sám o sebe nedostatočnou prevenciou. Bezvýhradne nepomôže ani osobný firewall (ak užívateľ nedokáže rozpoznať legálnu a ilegálnu sieťovú komunikáciu), poprípade anti spyware softvér a anti adware. Ide totiž o programy, ktorým dáva zmysel funkčnosti samotný užívateľ, a ten práve v niektorých prípadoch zlyháva. Našim cieľom je navrhnúť a realizovať maximálnu ochranu vášho informačného systému alebo siete proti možným vonkajším aj vnútorným útokom a následnému zneužitiu. Navrhneme vám riešenie tak, aby sme pomocou vhodných opatrení znížili riziko zneužitia na minimálnu úroveň a zároveň pôsobili aj preventívne.

Služby bezpečnosť web
Server - PC

V čom a kde Vám vieme pomôcť

 • analýza stavu vašich webov, siete, serverov, PC, periférií z hľadiska vonkajšej bezpečnosti ( Internet )
 • analýza vnútornej hrozby – zamestnanci , externí zamestnanci, návštevníci
 • analýza WLAN wifi siete a sietí a ich bezpečnosť
 • návrh riešenie bezpečnostných problémov a potencionálneho útoku
 • návrh a výstavba firewallu, HW firewallov a bezpečných sieťových prvkov
 • šifrovanie elektronickej komunikácie
 • zabezpečenie serverov, FTP server, mail server
 • zabezpečenie – elektronický obchod a transakcie, www
 • bezpečnosť virtuálnych VPN – vnútropodniková sieť
 • aplikácia bezpečnosti prihlasovania a riadenie prihlasovacích práv
 • implementácia komplexných sofistikovaných bezpečnostných prvkov od RSA Security a McAfee
 • dohľad nad prevádzkou siete a serverov

Filtrovanie obsahu

 • Filtrovanie obsahu sieťovej prevádzky (web, email..)
 • Filtrovanie URL adries

BS 7799-2 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti – norma špecifikujúca požiadavky na vybudovanie, zavedenie, prevádzku, monitorovanie, preskúmavanie, udržovanie a zlepšovanie zdokumentovaného SMIB. Certifikáciou podľa BS 7799-2 deklaruje organizácia zabezpečenie požiadaviek systému manažérstva bezpečnosti informácií. Ponúkame Vám prípravu vašej spoločnosti na zavedenie normy ISO BS7799-2 a následný audit certifikačnou autoritou.

V prípade záujmu o prípravu na audit BS 7799, samostný audit a zabezpečenie IT prostriedkov vo vašej spoločnosti nás prosím kontaktujte.