Absolutio.sk

GDPR a ochrana osobných údajov

Zosúladenie ochrany osobných údajov v zmysle nariadenie EÚ GDPR potrebuje každá fyzická a právnická osoba, ktorá zbiera a spracuváva osobné údaje na územií EÚ. Nezáleži pritom, či technické prostriedky (cloud, server) sa nachádzajú mimo územia EÚ. Stačí čo i len jeden záznam občana EÚ a už ste prevádzkovateľom z pohľadu nariadenia.

Nezáleží pritom na veľkosti firmy, a ani na počte spracovaných údajov. Túto povinnosť má každý. Taktiež sa nejedná o jednorázové riešenie, napr. v podobe bezpečnostného projektu, ale o systematické monitorovanie procesu bezpečnosti spracúvania osobných údajov.

Potrebujem GDPR ?

Naša spoločnosť ponúka úvodnú konzultáciu a školenie pri ktorej zisťujeme, či vaša spoločnost, alebo vy potrebuje zaviesť metodiku GDPR, prípadne v akom rozsahu. Úvodná konzulácia a školenie je v cene len 49,- EUR + náklady na dopravu.

Naša konzultácia bude oveľa lacnejšia ako akékoľvek školenia a dozviete sa určite viac. Kontakt nájdete na nás v sekcii Kontakty prípadne na tel. čísle , 0907 62 23 13 alebo 0903 92 43 84.

GDPR a prevádzkovatelia E-shopov a online biznisu

Špeciálna kategória pre implementáciu súladu s GDPR sú prevádzkovatelia online obchodov, online marketingové spoločnosti, servisné organizácie kamerových systémov a poskytovatelia servisných služieb v oblasti IT.

Už viac ako 15 rokov máme skúsenosti s rôznymi oblasťami IT služieb a preto vieme práve v tomto segmente poskytnúť detailné poradenstvo. Je veľký predpoklad, že v práve v tejto oblasti dôjde k zvýšenej kontrole spracovávanie osobných údajov.

DPO

Data Protection Officer, alebo Zodpovená osoba

Nariadenie EÚ dáva možnosť subjektom uzatvoriť zmluvu o tzv. povinnej osobe aj s tretím subjektom.

Ponúkame vám služby zodpovednej osoby GDPR, či už bude povinná zo zákona, alebo tzv. dobrovoľná. Všetky informácie vám poskytneme pri úvodnej konzultácii.

Technická realizácia GDPR a bezpečnosti ochrany osobných údajov

V prípade, že po konzultácii o potrebe súladu s nariadením GDPR budete musieť zosúladiť ochranu osobných údajov ponúkame analýzu ochrany osobných údajov. Analýza sa dotýka všetkých úrovní a v závislosti od veľkosti spoločnosti môže trvať aj viac ako deň. Je pritom nevyhnutné spolupracovať s vedením spoločnosti, pretože výsledky analýzu budú podkladom pre návrh procesov a úprav vo vnútornom fungovaní spoločnosti.

Tie môžeme rozdeliť na organizačné a technické. Organizačné procesy budú konzultované s našim právnym zástupcom. Technické procesy sa môžu dotknúť vašich IT prostriedkov, takže bude potrebná koordinácia s vašim IT oddelením / dodávateľom. Zosúladenie s GDPR nie je len o šifrovaní prenosu a ukladania osobných dát. Je to celkový proces spracovania osobných údajov na vašich IT prostriedkoch.

V rámci implementácia bezpečnostných IT prostriedkov na ochranu osobných a dátových zdrojov spolupracujeme so spoločnosťami XOPERO, ESET a SOPHOS.